Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 1575440
Šiandien apsilankė: 4
Dabar naršo: 5
Naujienos
2014-09-25

Informuojame, kad 2014 m. rugsėjo 11 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) generalinis advokatas paskelbė savo išvadą byloje Zuchtvieh-Export, C 424/13, kurioje su prašymu priimti prejudicinį sprendimą į Teisingumo Teismą kreipėsi Vokietijos teismas, siekdamas išsiaiškinti 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1/2005) tam tikras nuostatas.

Plačiau
2014-09-15

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 25 d. nutartimi kreipėsi į Teisingumo Teismą prašydamas išaiškinti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 34 straipsnio ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (Direktyva 2004/22/EB) nuostatas.

Plačiau
2014-09-09

2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrasis Teismas priėmė nutartį atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Bendrasis Teismas pirmiausia išnagrinėjo Komisijos nurodytą trečią nepriimtinumo pagrindą dėl ieškinio pareiškimo pavėluotai ir nusprendė, kad ieškovai nesilaikė nei pareigos pareikšti ieškinį per dviejų mėnesių ir dešimties dienų terminą, nei pareigos pateikti prašymą dėl viso ginčijamo sprendimo teksto per protingą terminą.

Plačiau
2014-09-08

Byloje C-157/13 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (toliau – Reglamentas Nr. 1346/2000) 3 straipsnio 1 dalies bei 44 straipsnio 3 dalies ir 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas Nr. 44/2001) 1 straipsnio 2 dalies b punkto ir 71 straipsnio išaiškinimo.

Plačiau
2014-09-08

Byloje C-410/13 Vilniaus apygardos administracinis teismas pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (toliau – Reglamentas Nr. 1260/1999), 38 straipsnio, 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2792/1999, nustatančio išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką (toliau – Reglamentas Nr. 2792/1999), 19 straipsnio ir 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimu COM(2006) 3424 galutinis patvirtintų Gairių dėl struktūrinių fondų paramos (2000–2006 m.) teikimo pabaigos (toliau – Gairės) 6 ir 7 dalių išaiškinimo.

Plačiau
Apie departamentą
Istorija