Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 1942482
Šiandien apsilankė: 1
Dabar naršo: 1
Naujienos
2017-02-20

2017 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismas priėmė nuomonę Nuomonės 3/15 pateikimo procedūroje dėl 2015 m. rugpjūčio 11 d. Europos Komisijos pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį pateikto prašymo pateikti nuomonę klausimu, ar Europos Sąjunga turi išimtinę kompetenciją sudaryti Marakešo sutartį dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims?

Plačiau
2017-02-10

2017 m. vasario 8 d. generalinis advokatas p. Yves Bot pateikė savo išvadą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas)  byloje Agrodetalė, C-513/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pateikusi rašytines pastabas.

Plačiau
2017-01-30

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikė Airijos teismas, kuris pagrindinėje byloje sprendė klausimą dėl Lietuvos Respublikos piliečio perdavimo pagal Lietuvos Respublikos institucijų išduotą Europos arešto orderį.

Plačiau
2017-01-16

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008, p. 66, toliau – Direktyva 2008/48/EB) 2 straipsnio j punkto ir 3 straipsnio f punkto išaiškinimo.

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Verein für Konsumenteninformation (Vartotojų informavimo asociacija) ir INKO, Inkasso GmbH ginčą dėl pastarosios bendrovės taikomos praktikos, kai su vartotojais sudaromi skolų restruktūrizavimo susitarimai dėl mokėjimo atidėjimo, tačiau jiems nesuteikiama ikisutartinės informacijos.

Plačiau
2016-12-21

2016 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinė advokatė p. Eleanor Sharpston pateikė savo išvadą nuomonės procedūroje 2/15, kurioje Europos Komisija Teisingumo Teismo prašo išaiškinti, ar Europos Sąjunga turi reikiamą kompetenciją viena pasirašyti ir sudaryti Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimą. Taip pat Teisingumo Teismo prašoma detalizuoti kurios ESSLPS nuostatos priskiriamos Europos Sąjungos išimtinei, pasidalijamajai kompetencijoms arba Europos Sąjungos valstybių narių išimtinei kompetencijai.

Plačiau
Apie departamentą
Istorija