Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 1610969
Šiandien apsilankė: 124
Dabar naršo: 1
Naujienos
2015-01-16

Pranešame, kad 2015 m. sausio 15 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje Šiba, C−537/13.

Primename, kad byloje buvo keliami klausimai dėl privatiems poreikiams tenkinti tarp fizinio asmens ir advokato sudarytos atlygintinės teisinių paslaugų teikimo sutarties aiškinimo ir galimybės tokią sutartį pripažinti su vartotoju sudaryta sutartimi 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (toliau – Direktyva 93/13/EEB) prasme.

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant B. Šibos ir advokato A. Devėno ginčą dėl honoraro sumokėjimo.

Plačiau
2014-12-22

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) 2014 m. gruodžio 18 d. pateikė Nuomonę 2/13 bei paskelbė 2014 m. birželio 13 d. generalinės advokatės šioje nuomonės pateikimo procedūroje priimtą išvadą.

Plačiau
2014-12-22

Generalinis advokatas Melchior Wathelet 2014 m. gruodžio 4 d. paskelbė išvadą byloje Gazprom, C−536/13, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. vasario 6 d. pateikė rašytines pastabas ir 2014 m. rugsėjo 30 d. dalyvavo posėdyje Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas).

Plačiau
2014-12-16

Europos teisės departamentas, įgyvendindamas struktūrinės paramos projektą Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-005  „Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje“ (bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-03-V priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“), 2014 m. gruodžio 10 - 12 dienomis organizavimo mokymus, kurių metu daugiau nei 100 valstybės tarnautojų buvo supažindinti su geresnio reglamentavimo pagrindiniais principais ir jų taikymo, įgyvendinant ES teisę, gerąja praktika.

Plačiau
Apie departamentą
Istorija