Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 1929077
Šiandien apsilankė: 293
Dabar naršo: 0
Naujienos
2017-01-16

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008, p. 66, toliau – Direktyva 2008/48/EB) 2 straipsnio j punkto ir 3 straipsnio f punkto išaiškinimo.

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Verein für Konsumenteninformation (Vartotojų informavimo asociacija) ir INKO, Inkasso GmbH ginčą dėl pastarosios bendrovės taikomos praktikos, kai su vartotojais sudaromi skolų restruktūrizavimo susitarimai dėl mokėjimo atidėjimo, tačiau jiems nesuteikiama ikisutartinės informacijos.

Plačiau
2016-12-21

2016 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinė advokatė p. Eleanor Sharpston pateikė savo išvadą nuomonės procedūroje 2/15, kurioje Europos Komisija Teisingumo Teismo prašo išaiškinti, ar Europos Sąjunga turi reikiamą kompetenciją viena pasirašyti ir sudaryti Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimą. Taip pat Teisingumo Teismo prašoma detalizuoti kurios ESSLPS nuostatos priskiriamos Europos Sąjungos išimtinei, pasidalijamajai kompetencijoms arba Europos Sąjungos valstybių narių išimtinei kompetencijai.

Plačiau
2016-12-07

2016 m. gruodžio 1 d. paskelbta generalinio advokato išvada byloje W ir V, C-499/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pateikusi rašytines pastabas.

Vilniaus miesto apylinkės teismas prašo, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paaiškintų, kaip nagrinėjamoje situacijoje taikomi 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003), ir 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 4/2009).

Plačiau
2016-12-06

2016 m. gruodžio 1 d. paskelbta generalinės advokatės išvada byloje Borta, C-298/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pateikusi rašytines pastabas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisingumo Tesimo prašo 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo, nuostatų išaiškinimo. Byloje keliami klausimai, susiję su tiekėjų galimybe viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, taip pat perkančiųjų organizacijų teise tikslinti pirkimo dokumentuose įtvirtinus reikalavimus.

Plačiau
2016-11-25

2016 m. lapkričio 24 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje Lohmann & Rauscher International, C-662/15. Šioje byloje Vokietijos teismas (Oberlandesgericht Düsseldorf) kreipėsi į Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (toliau – Direktyva 93/42/EEB) išaiškinimo.

Plačiau
Apie departamentą
Istorija