Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 1590841
Šiandien apsilankė: 21
Dabar naršo: 2
Naujienos
2014-10-29

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. spalio 23 d. priėmė sprendimą byloje FlyLAL‑Lithuanian Airlines, C-302/13, kurioje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Teisingumo Teismo sprendimas visiškai atitiko poziciją, kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikėsi šioje byloje pateiktose rašytinėse pastabose ir posėdžio Teisingumo Teisme metu.

Plačiau
2014-10-28

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) 2014 m. spalio 14 d. pateikė Nuomonę 1/13 bei paskelbė 2014 m. gegužės 13 d. generalinio advokato šioje nuomonės pateikimo procedūroje priimtą išvadą.

Plačiau
2014-09-25

Informuojame, kad 2014 m. rugsėjo 11 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) generalinis advokatas paskelbė savo išvadą byloje Zuchtvieh-Export, C 424/13, kurioje su prašymu priimti prejudicinį sprendimą į Teisingumo Teismą kreipėsi Vokietijos teismas, siekdamas išsiaiškinti 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1/2005) tam tikras nuostatas.

Plačiau
2014-09-15

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 25 d. nutartimi kreipėsi į Teisingumo Teismą prašydamas išaiškinti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 34 straipsnio ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (Direktyva 2004/22/EB) nuostatas.

Plačiau
2014-09-09

2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrasis Teismas priėmė nutartį atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Bendrasis Teismas pirmiausia išnagrinėjo Komisijos nurodytą trečią nepriimtinumo pagrindą dėl ieškinio pareiškimo pavėluotai ir nusprendė, kad ieškovai nesilaikė nei pareigos pareikšti ieškinį per dviejų mėnesių ir dešimties dienų terminą, nei pareigos pateikti prašymą dėl viso ginčijamo sprendimo teksto per protingą terminą.

Plačiau
Apie departamentą
Istorija