Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 1915203
Šiandien apsilankė: 256
Dabar naršo: 1
Naujienos
2016-12-06

2016 m. gruodžio 1 d. paskelbta generalinės advokatės išvada byloje Borta, C-298/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pateikusi rašytines pastabas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisingumo Tesimo prašo 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo, nuostatų išaiškinimo. Byloje keliami klausimai, susiję su tiekėjų galimybe viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, taip pat perkančiųjų organizacijų teise tikslinti pirkimo dokumentuose įtvirtinus reikalavimus.

Plačiau
2016-11-25

2016 m. lapkričio 24 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje Lohmann & Rauscher International, C-662/15. Šioje byloje Vokietijos teismas (Oberlandesgericht Düsseldorf) kreipėsi į Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (toliau – Direktyva 93/42/EEB) išaiškinimo.

Plačiau
2016-11-16
Byla Kovalkovas, C-477/16 (PPU), Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) skubos tvarka buvo nagrinėjama pagal Nyderlandų teismo (Rechtbank Amsterdam) 2016 m. rugsėjo 2 d. pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir atsakyti į pateiktus klausimus dėl 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (2002/584/TVR)[1] (toliau – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR) nuostatų išaiškinimo. Plačiau
2016-10-17

Informuojame, kad 2016 m. spalio 13 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje Servoprax, C-277/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. rugsėjo 18 d. pateikė rašytines pastabas. Teisingumo Teismo sprendimas šioje byloje atitiko Lietuvos Respublikos poziciją.

Plačiau
2016-10-03

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas 2016 m. rugsėjo 15 d. priėmė sprendimą byloje Italija prieš Komisiją, T-17/15. Į šią bylą buvo įstojusi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kurioje ji palaikė Italijos Respubliką.

Italijos Respublika prašė panaikinti pranešimą apie konkursą EPSO/AD/294/14 – Duomenų apsaugos srities administratoriai (AD 6).

Plačiau
Apie departamentą
Istorija