Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2315
Dabar naršo: 69
Klausimai-atsakymai
2004-10-11
Norėjau plačiau sužinoti apie komitologijos procedūrą.Ačiū

Komitologijos procedūra

Dėkojame už Jūsų susidomėjimą komitologijos procedūra. Komitologijos procedūrą reglamentuoja Europos Bendrijos steigimo sutarties 202 straipsnio ir 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (skelbtą 1999 m. liepos 17 d. Europos Bendrijų Oficialaus leidinio L serijos Nr. 184, 23 psl.), nuostatos.

Siūlome papildomai pasižiūrėti šiuos dokumentus:

  1. susitarimą tarp Europos Parlamento ir Komisijos dėl procedūrų taikomų, įgyvendinant 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (skelbtą 2000 m. spalio 10 d. Europos Bendrijų Oficialaus leidinio L serijos Nr. 256, 19 psl.),
  2. Europos Parlamento rezoliuciją dėl susitarimo tarp Europos Parlamento ir Komisijos dėl procedūrų taikomų, įgyvendinant 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą (skelbtą 2000 m. lapkričio 29 d. Europos Bendrijų Oficialaus leidinio C serijos Nr. 339, 269 psl.),
  3. komitetų, kurie Komisijai padeda įgyvendinti jai suteiktus įgaliojimus, sąrašą (2000/C 225/02) (skelbtą 2000 m. rugpjūčio 8 d. Europos Bendrijų Oficialaus leidinio C serijos Nr. 225, 2 psl.),
  4. 1999 m. birželio 28 d. priimtas deklaracijas dėl 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (1999/C 203/01) (skelbtą 1999 m. liepos 17 d. Europos Bendrijų Oficialaus leidinio C serijos Nr. 203, 1 psl.),
  5. Standartinės procedūros taisykles Tarybos sprendimui 1999/468/EB procedūrinės taisyklės (skelbtą 2001 m. vasario 6 d. Europos Bendrijų Oficialaus leidinio C serijos Nr. 038, 3 psl.),
  6. 2003 m. balandžio 14 d. priimtą Tarybos Bendrąją poziciją (EB) Nr. 35/2003, atsižvelgiant į EB steigimo sutarties 251 straipsnį, priimant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, pritaikant 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, teisės aktų leidybai, kuriems taikoma EB steigimo sutarties 251 straipsnyje numatyta procedūra (skelbtą 2003 m. liepos 1 d. Europos Bendrijų Oficialaus leidinio C serijos Nr. 153, 1 psl.),
  7. 52002PC0719 Komisijos pasiūlymą dėl 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, dalinio pakeitimo (COM/2002/0719 final – CNS 2002/0298) (skelbtą 2004 m. kovo 17 d. Europos Bendrijų Oficialaus leidinio C serijos Nr. 067 E, 123 psl.).

Tuo pačiu siūlome pasižiūrėti 2002 m. spalio 3 d. Generalinio advokato išvadą byloje C-378/00 Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Sąjungos Europos Parlamentą ir Tarybą ir 2003 m. sausio 21 d. Europos Teisingumo Teismo priimtą sprendimą šioje byloje.

 

Atgal
Apie departamentą
Istorija