Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 3858
Dabar naršo: 49
Naujienos
2019-07-10

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. liepos 10 d.  Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos reorganizuojamas prijungiant jį prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Po reorganizavimo Europos teisės departamento funkcijas vykdo savarankiškas Teisingumo ministerijos padalinys –  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos teisės departamentas.

Europos Sąjungos reikalų koordinavimas ir toliau vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1375 redakcija), kurio nuostatos nesikeičia.

Į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos teisės departamentą kreipkitės el. pašto adresu etd@tm.lt ir kitais kontaktais nurodytais Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje (https://tm.lrv.lt).


Plačiau
2019-05-06

2019 m. balandžio 30 d. generalinis advokatas paskelbė išvadą sujungtose bylose C‑708/17 ir C‑725/17, kuriose keliami klausimai dėl Bulgarijos teisės aktų, reglamentuojančių šilumos energijos tiekimą, suderinamumo su Direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių[1], Direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų[2] ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo[3].

Plačiau
2019-05-06

2019 m. balandžio 30 d. generalinis advokatas paskelbė išvadas bylose C-508/18 (kartu su byla C‑82/19 PPU) ir C-509/18. Šiose bylose iš esmės keliamas klausimas, ar Vokietijos Liubeko ir Cvikau prokuratūros (bylose C-508/18 ir C-82/19 PPU) ir ar Lietuvos generalinė prokuratūra (byloje C‑509/18) gali būti laikomos Europos arešto orderį (toliau – EAO) išduodančiomis teisminėmis institucijomis pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (toliau – Pagrindų sprendimas  2002/584) 6 straipsnio 1 dalį.

Plačiau
2019-04-23

2019 m. vasario 28 d. generalinis advokatas paskelbė savo išvadą byloje Komisija prieš Belgiją, C‑543/17. Ši byla Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) nagrinėjama pagal Europos Komisijos ieškinį prieš Belgiją dėl įsipareigojimo pranešti apie 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (toliau – Direktyva 2014/61/ES) įgyvendinančias priemones nevykdymo. Vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 260 straipsnio 3 dalimi Europos Komisija prašo skirti Belgijai periodines baudas, mokėtinas nuo Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo.

Plačiau
2019-04-12

2019 m. balandžio 11 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje Skonis ir kvapas, C-638/17.

Ši byla buvo nagrinėjama pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2017 m. lapkričio 2 d. pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (toliau – Direktyva 2011/64/ES) nuostatų išaiškinimo.

Plačiau
Apie departamentą
Istorija