Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1124
Dabar naršo: 27
Naujienos
2018-07-12
Generalinis advokatas pateikė išvadą byloje Renerga, C-238/17

Ši byla Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau ‑ Teisingumo Teismas) nagrinėjama pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB (toliau ‑ Direktyva 2009/72/EB), nuostatų išaiškinimo.

Šioje byloje savo poziciją, teikiant rašytines pastabas, pareiškė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Jos atstovai taip pat dalyvavo teismo posėdyje Liuksemburge.

Generalinis advokatas į Teisingumo Teismui pateiktus prejudicinius klausimus siūlo neatsakinėti ir 2017 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pripažinti nepriimtinu.

Nuoroda į generalinio advokato išvadą internete:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203974&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=616442

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija