Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1443
Dabar naršo: 25
Naujienos
2018-02-28
Generalinis advokatas pateikė išvadą byloje flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17

2018 m. vasario 28 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) generalinis advokatas Michal Bobek pateikė išvadą byloje flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17, kurioje į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipėsi Lietuvos apeliacinis teismas.

Šioje byloje flyLAL-Lithuanian Airlines teigia, kad jos bankrotą lėmė Latvijos oro vežėjo Air Baltic Corporation AS (toliau – Air Baltic) taikytos grobuoniškos (t. y. mažesnės už savikainą) kainos. Šios grobuoniškos kainos buvo, kaip teigiama, taikomos pagal antikonkurencinę strategiją, dėl kurios susitarė Air Baltic ir Starptautiskā lidosta Rīga (Rygos tarptautinis oro uostas, Latvija) valdytojas (toliau – Rygos oro uostas). Rygos oro uostas ir Air Baltic susitarė gerokai mažinti kainas, kurias Air Baltic mokėjo už Rygos oro uosto paslaugas. Sutaupytas lėšas Air Baltic naudodavo finansuoti grobuoniškai kainodarai, dėl kurios flyLAL išstumta iš rinkos Vilniuje.

Vilniaus (Lietuva) teismuose flyLAL pateikė ieškinį Air Baltic ir Rygos oro uostui dėl nuostolių atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad Air Baltic ir Rygos oro uostas pažeidė ES ir nacionalinę konkurencijos teisę ir Air Baltic (tačiau Rygos oro uostui) nurodė atlyginti 16,1 mln. EUR dydžio žalą ir palūkanas. Air Baltic ir Rygos oro uostas (toliau – atsakovai) apskundė šį sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui, ginčydami Lietuvos teismų jurisdikciją nagrinėti ginčą.

Teisingumo Teismui buvo pateikti trys klausimai dėl jurisdikcijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 taisyklių išaiškinimo. Klausimai iš esmės susiję su vieta, kur įvyko žalą sukėlęs įvykis, ir jais siekiama sužinoti, ar negautos pajamos laikomos „žala“ nustatant jurisdikciją, taip pat, ar galima manyti, kad ginčas kyla dėl Air Baltic filialo Lietuvoje veiklos.

Generalinis advokatas siūlo Teisingumo Teismui atsakyti į Lietuvos apeliacinio teismo klausimus taip:

1.      Tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos šioje byloje, pagal 2001 m. gruodžio 22 d. Reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 dalį sąvoka „vieta, kurioje atsirado žalą lėmusi aplinkybė“ tariamo antikonkurencinio susitarimo atžvilgiu turėtų būti suprantama kaip susitarimo sudarymo vieta, o tariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi taikant grobuoniškas kainas atveju – kaip vieta, kur grobuoniškos kainos buvo siūlomos ir taikomos.

2.      Tokiais atvejais, kaip nagrinėjamas šioje byloje, siekiant nustatyti jurisdikciją pagal Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 3 dalį, ieškovo patirta „žala“ yra pardavimų sumažėjimas dėl ginčijamo konkurencijos iškraipymo. Siekiant nustatyti jurisdikciją pagal šią nuostatą „žalos atsiradimo vieta“ yra rinkoje, kuriai pažeidimai, dėl kurių, nukentėjusysis tvirtina patyręs pardavimų sumažėjimą, turėjo poveikį.

3.      Tokiais atvejais, kaip nagrinėjamas šioje byloje, su tariamomis grobuoniškomis kainomis susijęs ginčas turi būti laikomas susijęs su filialo veikla, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 5 dalį, jeigu filialas dalyvavo atliekant veiksmus, kurie yra būtina piktnaudžiavimo sąlyga, visų pirma nustatydamas grobuoniškas kainas, siūlydamas šias kainas rinkoje arba kitaip prisidėdamas prie sutarčių dėl paslaugų šiomis kainomis sudarymo.

Šioje byloje 2017 m. balandžio 28 d. savo rašytines pastabas pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o jos atstovai dalyvavo 2017 m. lapkričio 16 d. vykusiame teismo posėdyje. Generalinio advokato siūlomi atsakymai į Teisingumo Teismui pateiktus klausimus iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės poziciją nagrinėjamais klausimais.

Primename, kad generalinio advokato išvada Teisingumo Teismo nesaisto. Generalinio advokato pareiga – visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti motyvuotą išvadą dėl bylų, stengiantis Teisingumo Teismui padėti atlikti savo uždavinį.

Nuoroda į generalinio advokato išvadą internete:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199777&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=594628

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija