Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2796
Dabar naršo: 104
Klausimai-atsakymai
2010-08-16
Laba diena,
Ar yra ES aktai, kurie numatytų reikalavimus administraciniams sprendimams, konkrečiai - kad priimti administracinių pareigūnų individualūs aktai būtų tinkamai motyvuoti? Dėkui

Atsakymas:

 

Informuojame, jog vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 288 straipsniu, Europos Sąjungos institucijos priima ne tik reglamentus ir direktyvas, bet ir sprendimus, kurie gali būti skirti konkrečiam subjektui ar jų grupei. SESV 296 straipsnio (buvęs EB 253 straipsnis) 2 dalyje yra numatyta, kad teisės aktuose nurodomi juos priimti paskatinę motyvai ir pasiūlymai, iniciatyvos, rekomendacijos, prašymai ar nuomonės, kurių reikalaujama pagal Sutartis. Pareiga motyvuoti priimamus sprendimus taip pat yra išaiškinta ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktikoje. Pavyzdžiui, byloje C-370/07 Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą Teisingumo Teismas konstatavo, jog pareiga motyvuoti, numatyta EB 253 straipsnyje, reikalauja, kad visuose atitinkamuose aktuose būtų nurodytos priežastys, dėl kurių institucija juos priėmė, kad Teisingumo Teismas galėtų vykdyti kontrolę ir kad tiek valstybės narės, tiek tretieji suinteresuotieji asmenys žinotų sąlygas, kuriomis Bendrijos institucijos taikė Sutartį. Taigi Europos Sąjunga nustatydama minėtus reikalavimus užtikrina, kad jos institucijų priimti teisės aktai būtų tinkamai motyvuoti.

 

Toliau pažymime, kad Europos Sąjungos teisė valstybių narių priimamiems teisės aktams nenumato bendro reikalavimo dėl pareigos pateikti atitinkamus motyvus. Tačiau tokie reikalavimai yra įtvirtinti vertikaliuose teisės aktuose. Pavyzdžiui, 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 9 straipsnio, reglamentuojančio leidimų teikti paslaugas ar paslaugų teikimo veiklai leidimų išdavimą, 6 dalyje yra numatyta, kad bet kuris kompetentingų institucijų sprendimas, įskaitant atsisakymą išduoti leidimą ar leidimo panaikinimą, turi būti visapusiškai pagrįsti ir gali būti apskųsti teismuose ar kitose apeliacinėse institucijose. Atitinkamas reikalavimas per nustatytą terminą pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti leidimą yra įtvirtintas šią direktyvą įgyvendinančio Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnyje. Taigi nors bendro pobūdžio reikalavimo dėl tinkamo teisės aktų priėmimo motyvavimo Europos Sąjungos teisėje nėra, toks reikalavimas yra numatytas atskiruose Europos Sąjungos teisės aktuose.

Atgal
Apie departamentą
Istorija