Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2731
Dabar naršo: 100
Klausimai-atsakymai
2017-01-31
Laba diena, kaip vadinasi europos teises dokumentas, numatantis apmokestinti prekiu uzsakymus, konkreciai, telefonu?
Aciu

Atsakymas

Iš Jūsų pateikto klausimo suprantame, kad Jus domina nuotolinės prekybos būdu Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigyjamų prekių apmokestinimo reglamentavimas.

Šiuo klausimu svarbu paminėti, kad netiesioginiai mokesčiai Europos Sąjungoje yra harmonizuota teisės sritis ir visose valstybėse narėse galioja 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL 2006 L 347, p. 1) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1485949838947&uri=CELEX:32006L0112), kurios nuostatos privalo būti perkeltos ir taikomos visose ES valstybėse narėse. Direktyvos 2006/112/EB nuostatose nustatyti reikalavimai į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę yra perkelti 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu Nr. IX-751 (Valstybės žinios, 2002-04-05, Nr. 35-1271). Naujausią Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo galiojančią suvestinę redakciją galima rasti šiuo internetiniu adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/UgfqmXNrKG

Plačiau apie Direktyvos 2006/112/EB nuostatų taikymą Lietuvoje, tai yra atitinkamai apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas galite kreipkitės į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, atsakingą už Direktyvos 2006/112/EB nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę arba į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri taip pat yra parengusi konsultacinę medžiagą apie šio įstatymo nuostatų taikymą (interneto tinklalapio adresas: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8?rqtj#Scroll_259) .

Taip pat papildomai teikiame nuorodą į prieinamą informaciją apie nuotolinę prekybą, kuri yra paskelbta europa.eu internetiniame tinklalapyje, adresais: http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/on-line/index_lt.htm arba http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/cross-border/index_lt.htm.

Atgal
Apie departamentą
Istorija