Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2315
Dabar naršo: 69
Klausimai-atsakymai
2011-02-02
Laba diena,
Noreciau pasiteirauti apie naujaja 2008/122/EB direktyva del vartotoju apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogu produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarciu aspektais, kurios perkimas i nacionalinius teises aktus planuojamas iki 23/02/2011. Kaip bus tas perkelimas paviesinamas (kaip numatyta 14 straipsnyje)? O pagal 13 straipsni, kas pas mus bus atsakingas uz direktyvos nuostatu perkelima bei ju laikymasi?

ATSAKYMAS:

Už 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais perkėlimą ir įgyvendinimą (OL 2009 L 33, p. 10) (toliau – Direktyva 2008/122/EB) Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Direktyvos 2008/122/EB 13 straipsnis numato, jog valstybėse narėse turi būti priimti teisės aktai, kurių pagrindu į teismus ar kompetentingas administracines įstaigas, kad užtikrintų šią direktyvą įgyvendinančių nacionalinės teisės nuostatų taikymą, galėtų kreiptis direktyvoje nurodytos valstybės įstaigos ir institucijos ar jų atstovai, vartotojų organizacijos, turinčios teisėtą interesą ginti vartotojus ir profesinės organizacijos, turinčios teisėtų interesų imtis tokių veiksmų. Pagal aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 30 straipsnį, vartotojų viešąjį interesą gina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir šio įstatymo 31 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkančios vartotojų asociacijos (numatyti reikalavimai tokios asociacijos registracijai, steigiamiesiems dokumentams, narių skaičiui ir nepriklausomumui) (vartotojų asociacijų sąrašas yra paskelbtas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniame tinklalapyje). Įstatymų numatytais atvejais vartotojų viešųjų interesų gynimo gali imtis ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir juridiniai asmenys. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 34 straipsnį teisė ginant vartotojų viešąjį interesą kreiptis į Europos Sąjungos valstybių narių teismus ar kitas kompetentingas įstaigas suteikiama Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir nustatytus reikalavimus atitinkančioms vartotojų asociacijoms, jei apie jas buvo pranešta Europos Komisijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, esminiais konstituciniais teisiniais principais kaip teisinės valstybės principas, teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių principais, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, ypač Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (Žin., 1993, Nr. 12-296; 2002, Nr. 124-5626; 2005, Nr. 88-3294; 2007, Nr. 12-493; 2010, Nr. 48-2298) teisės aktai įsigalioja tik juos viešai paskelbus pagal nacionalinės teisės aktų numatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad Direktyvos 2008/122/EB perkėlimo ir įgyvendinimo data yra 2011 m. vasario 23 d., Vartotojų teisių apsaugos tarnyba ruošia teisės aktų projektus, kuriais bus siekiama įgyvendinti šią direktyvą. Pagal šiuo metu turimus Vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateiktus duomenis, yra ketinama apie šią direktyvą įgyvendinančius teisės aktus papildomai informuoti visuomenę taip pat skelbiant juos internetu prieinamuose teisės aktų registruose, atsakingų institucijų interneto tinklalapiuose, visuomenės informavimo priemonėse.

Atgal
Apie departamentą
Istorija