Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 293
Dabar naršo: 15
Klausimai-atsakymai
2010-09-29
Laba diena,
UAB pastatė pastatą - gyvenamąjį namą žemėje, kuri yra UAB nuosavybė.
Klausimas: ar gali UAB parduoti patalpas su priklausančia žemės dalimi ne ES piliečiui?
Dėkoju už atsakymą.
Pagarbiai,
Dalia

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys žemės pirkimo klausimus, yra LR Konstitucijos 47  straipsnio 3 dalies įgyvendinimo Konstitucinis įstatymas (Valstybės žinios, 2003, Nr. 34-1418), LR civilinis kodeksas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262), LR žemės įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr.34-621), LR žemės reformos įstatymas (Valstybės žinios, 1991 Nr.24-635), kiti įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai. Iš poįstatyminių teisės aktų reikėtų išskirti LR Vyriausybės nutarimą „Dėl prašymų leisti įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo nustatytiems nacionaliniams ir užsienio subjektams pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 1998 Nr. 110-3042), LR Vyriausybės nutarimą „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ (Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1608) ir  LR Vyriausybės nutarimą „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ (Valstybės žinios,1999, Nr. 25-706).

Pagal LR Konstitucijos 47  straipsnio 3 dalies įgyvendinimo Konstitucinį įstatymą Lietuvoje žemę gali įsigyti tik šie subjektai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

1) gyvena ar įsisteigę valstybėse Europos Sąjungos narėse arba valstybėse, sudariusiose Europos sutartį (Asociacijos sutartį) su Europos bendrijomis bei jų šalimis narėmis;

2) gyvena ar įsisteigę valstybėse Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos narėse bei valstybėse Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse;

3) taip pat nurodytų valstybių piliečiai ir šių užsienio valstybių nuolatiniai gyventojai, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės.

Taigi atsakant į Jūsų klausimą reikėtų pažymėti, kad UAB galėtų parduoti patalpas su priklausančia žemės ūkio dalimi tik tam ne ES piliečiui, kuris atitinka aukščiau pažymėtus kriterijus.

Atgal
Apie departamentą
Istorija