Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 3151
Dabar naršo: 69
Klausimai-atsakymai
2017-06-14
Lietuvoje buvau nuteistas 2metam lygtinai. Ar galiu vykti I anglija? Ar mane ileis i šalį?

Atsakymas:

Jeigu asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis, jis kartu yra ir Europos Sąjungos pilietis (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnis). Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalį kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų.

ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimą, taip pat jų gyvenimą valstybių narių teritorijoje reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB nuostatos. Valstybės narės, vadovaudamosi šios direktyvos 27 straipsniu, gali apriboti Sąjungos piliečių judėjimo ir gyvenimo šalyje laisvę dėl valstybinės politikos, visuomenės saugumo ar sveikatos apsaugos priežasčių. Tačiau bet koks apribojimas, pavyzdžiui, draudimas atvykti į šalį, turi atitikti minėtoje direktyvoje nustatytas sąlygas. Šiuo aspektu pastebėtina, kad  priemonės, kurių imtasi dėl valstybės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių, turi atitikti proporcingumo principą ir turi būti grindžiamos vien tik atitinkamo asmens elgesiu. Buvę kriminaliniai nusikaltimai patys savaime negali būti tokių priemonių ėmimosi priežastis. Atitinkamo asmens elgesys turi kelti tikrą ir pakankamai rimtą pavojų, kenkiantį vienam iš pagrindinių visuomenės interesų. Pateisinimai, kurie yra nesusiję su atvejo aplinkybėmis arba grindžiami bendrosios prevencijos sumetimais, nėra priimtini (direktyvos 27 straipsnio 2 dalis).

Atsižvelgdami į nurodytas ES teisės aktų nuostatas manytume, jog vien aplinkybė, kad asmuo praeityje buvo teistas, neturėtų būti priežastis uždrausti šiam asmeniui atvykti į šalį ar joje apsigyventi.

Pažymėtina, kad pagal direktyvos 40 straipsnio 1 dalį valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2006 m. balandžio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Tai reiškia, kad šios direktyvos nuostatos turi būti įgyvendintos ir Jungtinės Karalystės nacionalinėje teisėje, kuria turi teisę vadovautis asmuo, norintis patekti į šalį.

Asmuo, kurio, kaip ES piliečio, teisės buvo pažeistos, gali kreiptis į SOLVIT. Internetinę užklausos formą rasite čia: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=lt&origin=solvit-web

Būtume dėkingi, jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu. Taip pat raginame pranešti, jei klausimo sprendimo metu susidurtumėte su kitais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos teisės taikymu.

Atgal
Apie departamentą
Istorija