Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 409
Dabar naršo: 67
Klausimai-atsakymai
2011-01-10
Man atimta teisė vairuoti metus laiko Austrijoje dėl greičio viršyjimo. Ar galiu kreiptis į Regitrą ir pasidaryti naują vairuotojo pažymėjimą bei vairuoti kitose Europos Sąjungos valstybėse, jei mano pažymėjimas buvo išduotas Lietuvoje? Jei taip, kokie teis4s aktai tai reglamentuoja?

Informuojame, jog vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarką Europos Sąjungoje reglamentuoja 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – Direktyva). Vadovaujantis Direktyvos 1 straipsnio 2 dalimi, valstybių narių išduoti pažymėjimai yra abipusiai pripažįstami. Todėl bendru atveju Lietuvos Respublikoje išduotas vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti kitose Europos Sąjungos valstybėse.

 

Analizuojant Jūsų situaciją, visų pirma atkreipiame dėmesį į Direktyvos 7 straipsnio 1 dalies b) punktą, kuriame yra numatyta, kad vairuotojo pažymėjimai yra išduodami kandidatams į vairuotojus, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra pažymėjimą išduodančios valstybės narės teritorijoje arba kurie gali pateikti įrodymų, kad jie yra ten studijavę bent šešis mėnesius.

 

Ši Direktyvos nuostata Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje yra perkelta 2008 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327050&p_query=&p_tr2=), kuriame yra numatyta, kad vairuotojo pažymėjimas išduodamas tik pareiškėjams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

 

Toliau pažymime tai, kad pagal Direktyvos 8 straipsnio 4 dalį, valstybė narė gali atsisakyti pripažinti galiojančiu kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą asmeniui, kuriam ankstesnės valstybės teritorijoje taikoma teisės vairuoti yra apribota, sustabdyta, atimta ar panaikinta. Valstybė narė taip pat gali atsisakyti išduoti vairuotojo pažymėjimą kandidatui į vairuotojus, kuriam tokia priemonė taikoma kitoje valstybėje narėje.

 

Europos Teisingumo Teismas (toliau – ETT) savo bylose Zerche (C-334/06), Seuke (C-336/06), Schibert (C-335/06), aiškindamas minėtas Direktyvos nuostatas, konstatavo, kad jos nedraudžia valstybei narei atsisakyti savo teritorijoje pripažinti teisę vairuoti, kurią suteikia vėliau kitos valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas, jeigu, remiantis jame esančiais įrašais arba kita neginčijama informacija iš išdavimo valstybės narės, nustatoma, kad tuo metu, kai buvo išduotas minėtas pažymėjimas, jo savininkas, kuriam pirmosios valstybės narės teritorijoje buvo taikoma anksčiau turėto pažymėjimo atėmimo priemonė, neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos išdavimo valstybės narės teritorijoje.

 

Šiose bylose ETT taip pat išaiškino, kad minėtos nuostatos nedraudžia valstybei narei atsisakyti pripažinti naują asmens, kuriam jos teritorijoje buvo taikoma vairuotojo pažymėjimo atėmimo priemonė kartu su draudimu tam tikrą laikotarpį prašyti naujo pažymėjimo, vairuotojo pažymėjimą, išduotą kitos valstybės narės per šį draudimo laikotarpį.

 

Taigi, jeigu Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Austrija, atsižvelgiant į šias nuostatas, taip pat į minėtą ETT praktiką, Jums vairuotojo pažymėjimas Lietuvoje negalės būti išduotas, o išdavimo atveju, Austrija turės teisę nepripažinti Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo, jeigu ji nustatys, kad Austrijos numatytu teisių atėmimo momentu, Lietuvoje neturėjote gyvenamosios vietos.

Atgal
Apie departamentą
Istorija