Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1084
Dabar naršo: 47
Klausimai-atsakymai
2011-04-11
Norėčiau gauti Jūsų atsakymą šiuo klausimu: 2004 metais Lietuvos pilietis buvo teistas Vokietijoje už ten padarytą nusikaltimą. Dalį bausmės atliko ten ir buvo paleistas. Tačiau jam buvo uždrausta 10 metų atvykti į Vokietiją. Kaip žinome, 2007 metais Lietuva prisijungė prie Šengeno erdvės, tokiu būdų visi įgavome teisę laisvai judėti šioje erdvėje. Taigi, ar gali šis lietuvos respublikos pilietis dabar laisvai judėti Vokietijos teritorijoje?

Labai ačiū už atsakymą.
Pagarbiai,
Gintautas
Atsakymas
 

Europos teisės departamentas, išnagrinėjęs Jūsų klausimą, pažymi, kad Šengeno erdvėje panaikinta vidaus sienų kontrolė, todėl judant Šengeno erdvės viduje (pvz., iš Lietuvos vykstant į Vokietiją) vidaus sienų kontrolės procedūros netaikomos. Vis dėlto, pastebėtina, kad, remiantis ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimą ir jų gyvenimą valstybių narių teritorijoje reglamentuojančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB  27 ir 32 straipsniais, valstybės narės gali apriboti Sąjungos piliečių judėjimo ir gyvenimo šalyje laisvę dėl valstybinės politikos, visuomenės saugumo ar sveikatos apsaugos priežasčių. Bet koks apribojimas, pavyzdžiui, draudimas atvykti į šalį, turi atitikti minėtoje direktyvoje nustatytas sąlygas. Šiuo aspektu pastebėtina, kad ankstesnis teistumas pats savaime negali būti teisės laisvai judėti ir gyventi šalyje ribojimo priežastis. Galiausiai, norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad ES piliečiai, kuriems viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslais uždrausta atvykti į valstybę narę, praėjus pagrįstam laikotarpiui ir bet kuriuo atveju praėjus trejiems metams nuo galutinio sprendimo išsiųsti asmenį iš šalies įvykdymo, jie gali prašyti panaikinti draudimą atvykti į valstybę narę.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlytume kreiptis į kompetentingas Vokietijos institucijas su prašymu panaikinti Jūsų atžvilgiu galiojantį draudimą.

Atgal
Apie departamentą
Istorija