Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2315
Dabar naršo: 69
Klausimai-atsakymai
2014-08-29
Norėčiau paklausti, kokia veiksmų seka gavus Kauno apylinkės teismo sprendimą dėl vaikų išlaikymo asmeniui, gyvenančiam ir dirbančiam Didžiojoje Britanijoje. Kaip legalizuoti mūsų teismo sprendimą, kad galima būtų iš jų tėčio išieškoti alimentus Jungtinėje Karalystėje, nes jis britas. Dėkoju už atsakymą.

Sveiki,

Jei norite, kad toks priimtas sprendimas būtų vykdomas Anglijoje, procedūra priklauso nuo to ar turite patvirtintą Europos vykdomąjį raštą ar jo neturite. Tačiau visi teismo sprendimai pirmiausia turi būti užregistruojami Aukštajame teisme (informacija bus pateikta žemiau), ir tai nepriklauso nuo to ar kartu su sprendimu yra pateikiamas ar nėra pateikiamas patvirtintas Europos vykdomasis raštas.

Jei turite Europos vykdomąjį raštą

Tarybos reglamentas Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, supaprastina kitoje valstybėje narėje priimto teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo procedūrą Anglijoje ir Velse. Esant tam tikroms reikalavimų rūšims Reglamentas leidžia neatlikti kai kurių veiksmų, kuriuos paprastai reikėtų atlikti, kad teismo sprendimas būtų vykdomas.

Jei reikalavimas yra neginčytinas, pvz., kuomet atsakovas jį pripažįsta arba sutinka sudaryti susitarimą, kreditorius gali pateikti prašymą, kad teismas, kuriame vyko teismo procesas, pripažintų sprendimą. Kai sprendimas yra tokiu būdu pripažįstamas, vykdant jis laikomas kaip paskelbtas Anglijoje ir Velse.

Teismui, kuriame siekiama pradėti vykdymo procesą, kreditorius turi pateikti šiuos dokumentus:

autentiškumui nustatyti būtinas sąlygas atitinkančią teismo sprendimo kopiją; ir

autentiškumui nustatyti būtinas sąlygas atitinkančią Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopiją; ir

visus būtinus vertimus, kadangi mūsų teismai priima dokumentus tik anglų kalba.

Jei teismo sprendimu siekiama išreikalauti pinigų ne Didžiosios Britanijos svarais, tačiau kita valiuta, teismo sprendime nurodytąją sumą turite patvirtinti Didžiosios Britanijos svarais, taikydama valiutų keitimo kursą, galiojusį besibaigiant darbo dienai prieš pateikiant prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo.

Reikėtų nepamiršti, kad skolininkas gali pateikti prašymą apriboti ar atidėti teismo sprendimo vykdymą, ištaisyti (pakeisti) ar panaikinti Europos vykdomąjį raštą arba atsisakyti vykdyti teismo sprendimą.

Daugiau informacijos apie Europos vykdomuosius raštus rasite informaciniame lapelyje:

http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/forms/ex375-eng.pdf


Jei neturite Europos vykdomojo rašto

Tokiu atveju turite pateikti prašymą užregistruoti teismo sprendimą. Tai paprastai atliekama remiantis Tarybos reglamentu Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, numatančiu teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimą visų valstybių narių teismuose ir vykdymą.

Turite pateikti Aukštajam teismui prašymą užregistruoti teismo sprendimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami tokie dokumentai:

teismo sprendimas arba patvirtinta jo kopija.

Jei teismo sprendimas priimtas ne anglų kalba, pateikiamas jo vertimas į anglų kalbą:

kuris turi būti patvirtintas notaro ar kito tokią teisę turinčio asmens, arba

prie kurio turi būti pridedamas rašytinis patvirtinimas, liudijantis vertimo tikslumą.

Kartu su prašymu pateikiamame rašytiniame patvirtinime turi būti nurodoma:

kreditoriaus pavardė ir dokumentų įteikimo adresas Anglijoje ir Velse;

skolininko pavardė ir jo (jos) adresas ar verslo vieta;

kuo remdamasis kreditorius turi teisę sprendimą įvykdyti;

jei teismo sprendimu išreikalaujami pinigai, kiek dar jų nesumokėta;

jei teismo sprendimu palūkanos išreikalaujamos toje valstybėje, kurioje buvo priimtas sprendimas, turi būti nurodoma palūkanų, kurios turi būti sumokamos iki prašymo pateikimo dienos, suma arba palūkanų norma, taip nuo kurios iki kurios dienos yra skaičiuojamos palūkanos.

Daugiau informacijos galite rasti Civilinio proceso taisyklių 74 dalyje:

http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part74.htm


Kokiai institucijai ar teismui siųsti prašymą

Jei pageidaujate užregistruoti teismo sprendimą remdamiesi Tarybos reglamentu Nr. 44/2001 arba teismo sprendimą, su kuriuo kartu pateikiamas patvirtintas Europos vykdomasis raštas, turite pateikti prašymą Aukštajam teismui:

The Judgment Orders Section

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Užregistravus teismo sprendimą, pirma nurodytuoju adresu skyriui, priimančiam nutartis dėl sprendimų vykdymo (The Judgment Orders Section), turite pateikti prašymą vykdyti sprendimą remiantis Tarybos reglamentu Nr. 44/2001. Jei turite Europos vykdomąjį raštą, turėtumėte kreiptis į teismą, kuriame norite pradėti teismo sprendimo vykdymo procesą. Tinkamas teismas nustatomas atsižvelgiant į teismo sprendimo kainą ir pageidaujamą sprendimo vykdymo būdą. Jei pageidaujate, kad sprendimą vykdytų Aukštasis teismas, prašymas turėtų būti pateikiamas pirma nurodytuoju adresu skyriui, priimančiam nutartis dėl sprendimų vykdymo (The Judgment Orders Section). Jei sprendimą vykdys kuris nors grafystės teismas, jų adresus galima rasti:

http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/

Visi prašymai turėtų būti pateikiami anglų kalba.

Pastebėtina, kad turėsite apmokėti įprastines teismo išlaidas, kurių dydis priklauso nuo sprendimo vykdymo būdo. Taip pat taikomas papildomas mokestis prašymui užregistruoti teismo sprendimą remiantis Tarybos reglamentu Nr. 44/2001. Daugiau informacijos apie mokesčius galima rasti:

http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/fees/index.htm

Sprendimams vykdyti nebūtina naudotis advokato paslaugomis. Tačiau tam, kad sprendimas būtų vykdomas, kreditorius turi turėti adresą Anglijoje ir Velse, kuriuo būtų galima įteikti dokumentus, ir tai galėtų būti advokato adresas. Advokatų kontaktinius duomenis galima rasti Anglijos ir Velso teisininkų draugijos tinklalapyje:

http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Atgal
Apie departamentą
Istorija