Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 701
Dabar naršo: 20
Klausimai-atsakymai
2011-04-11
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.861/2007 nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, yra nurodytos kelios išimtys, kai jis netaikomas. Man yra labai neaišku (ir nežinau, kur galima būtų surasti tikslios informacijos),kas yra privataus gyvenimo ir asmeninių teisių pažeidimas, įskaitant šmeižtą. Gal galėtumete man paaiškinti ir pakomentuoti? Jei aš norėčiau kreiptis į teismą dėl to, kad noriu pvz kompensacijos už laiku nevykdytus įsipareigojimus arba už tai, kad su manim nepagarbiai elgėsi kokioj nors Belgijos parduotuvėje? Ar galėčiau tą padaryti vadovaujantis šiuo reglamentu? Ačiū.
Atsakymas:
 

Atsakant į Jūsų klausimą, reikėtų paminėti, jog žmogaus teisė į privatų gyvenimą bei asmeninės teisės yra įtvirtintos tiek Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje (toliau – Konvencija).

Konkretūs pačių sąvokų apibrėžimai šiuose dokumentuose nėra pateikti, tačiau Europos žmogaus teisių teismas bylose Von Hannover v. Germany, Karakó v. Hungary yra išaiškinęs, kad privataus gyvenimo sąvoka apima aspektus, susijusius su asmens duomenimis, tapatybe, pavyzdžiui, jo vardu, telefono numeriu, asmens padėtimi ir kt. Be to, privataus gyvenimo sąvoka apima asmens fizinį bei psichologinį vientisumą. Konvencijos 8 straipsniu iš esmės siekiama užtikrinti asmens santykių su kitais žmonėmis vystimąsi be kitų asmenų kišimosi.

Teisės doktrinoje privačiu gyvenimu dažniausiai laikomi santykiai su kitais asmenimis, vidiniai šeimos santykiai, asmens lytinis, dvasinis, religinis gyvenimas, fizinė ir psichinė sveikatos būklė, privatus susirašinėjimas, pokalbiai ir t.t. Teisės aktai turi nustatyti, kokiais pagrindais, tvarka ir procedūromis gali būti renkama informacija apie žmogaus privatų gyvenimą.

Prie asmeninių teisių dažniausiai priskiriama teisė į atvaizdą, sveikata, sąžinės laisvė ir kt.

Šmeižtas byloje Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France apibūdinamas kaip bet koks tikrovės neatitinkančios informacijos pareiškimas, kuris gali pakenkti asmens garbei ar reputacijai.

Jūsų įvardintos situacijos nėra pakankamai aiškios, kad būtų galima atsakyti, ar Reglamentas (EB) Nr. 861/2007 (toliau – Reglamentas) minėtais atvejais turėtų būti taikomas. Tikėtina, kad galėtumėte prašyti kompensacijos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus, jei, pavyzdžiui, buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, o jums laiku nebuvo sumokėti pinigai ar pristatytos prekės ir pan., jeigu ieškinio suma neviršytų 2000 EUR, kaip numatyta Reglamento 2 straipsnyje.

Nepagarbus elgesys, ko gero, galėtų sąlygoti garbės įžeidimą, kas greičiausiai būtų laikytina asmenine teise ir nepatektų į Reglamento taikymo sritį. Pažymime, jog Reglamentas yra netaikomas byloms dėl privataus gyvenimo ir asmeninių teisių pažeidimo, įskaitant šmeižtą, nes ši sritis nėra harmonizuota Europos Sąjungos lygmeniu, todėl ES valstybių narių teismai taiko nacionalinės teisės normas.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Reglamento 4 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jei ieškinys nepatenka į Reglamento taikymo sritį, tai jis nagrinėjamas pagal atitinkamą proceso teisę, taikomą valstybėje narėje, kurioje vykdoma procedūra.
Atgal
Apie departamentą
Istorija