Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2254
Dabar naršo: 33
Naujienos
2017-10-11
Generalinis advokatas pateikė išvadą byloje NIDERA, C-387/16

2017 m. spalio 5 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) generalinis advokatas pateikė išvadą byloje Nidera, C-387/16, kurioje į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Šioje byloje Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pateikusi rašytines pastabas.

Pagrindinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) atsisakymo įmonei Nidera sumokėti apie 1 100 000 EUR palūkanų už laikotarpį nuo  2008 m. lapkričio 21 d iki 2010 m. gruodžio 22 d., kai VMI minėtai įmonei negražino beveik 3 400 000 EUR PVM permokos. VMI ginčija įmonės Nidera reikalaujamas palūkanas, kaip labai dideles, palyginti su pagrindine PVM permokos suma ir praradimais, kuriuos realiai patyrė apmokestinamasis asmuo. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prašyme priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismo klausia, ar 2006 m. spalio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 183 straipsnį, skaitomą atsižvelgiant į mokesčių neutralumo principą, reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinį įstatymą mokamas palūkanas už laiku negrąžintą (neįskaitytą) PVM permoką (skirtumą) atsižvelgus į kitas nei paties apmokestinamojo asmens veiksmais nulemtas aplinkybes, kaip palūkanų santykį su laiku negrąžintos permokos dydžiu, permokos negrąžinimo laikotarpį ir jį nulėmusias priežastis, apmokestinamojo asmens realiai patirtus praradimus?

Generalinis advokatas savo išvadoje Teisingumo Teismui siūlo į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktą klausimą atsakyti taip:

2006 m. spalio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 183 straipsnį, siejamą su mokesčių neutralumo principu, reikia aiškinti, taip, kad pagal jį neleidžiama sumažinti apmokestinamajam asmeniui priklausančių palūkanų už laiku negrąžintą PVM permoką dydį, palyginti su palūkanomis, į kurias jis paprastai turėtų teisę, dėl priežasčių, nesusijusių su apmokestinamojo asmens veiksmais.

Primename, kad generalinio advokato išvada yra svarbi vieno iš Teisingumo Teismo narių nuomonė, tačiau Teisingumo Teismo, kuris turi priimti sprendimą šioje byloje, nesaisto. Generalinio advokato pareiga – viešame posėdyje (arba raštu) visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti motyvuotą išvadą dėl tam tikrų pateiktų bylų, stengiantis Teisingumo Teismui padėti atlikti savo uždavinį.

Nuoroda į generalinio advokato išvadą internete:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195261&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1121280

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija