Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 701
Dabar naršo: 20
Klausimai-atsakymai
2015-01-12
Sveiki. Norėjau paklaust kokie tarptautinei teisės aktai reguliuoja leidimą gyventi valstybėje, šeimos susijungimo pagrindu? Ar galimas tokio leidimo pratęsimas? Jeigu galimas leidimo gyventi pratęsimas, tuomet ar gali atitinkama valstybė atsisakyti pratęsti leidimą, pvz: motyvuodama tuo, kad pilietis kelia grėsmę valstybės saugumui? Ačiū.

Laba diena,

Europos Sąjungos lygiu valstybių narių teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams naudojimosi šeimos susijungimo teise sąlygas nustato 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą. Šios direktyvos 13 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad „[a]titinkama valstybė narė šeimos nariams suteikia pirmąjį leidimą gyventi bent vieneriems metams. Šis leidimas gyventi yra atnaujinamas“. Vadovaujantis šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalimi valstybės narės gali panaikinti arba atsisakyti atnaujinti šeimos nario leidimą gyventi dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos interesų. Tačiau priimdama atitinkamą sprendimą valstybė narė turi apsvarstyti šeimos nario padaryto nusikaltimo viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui sunkumą ar rūšį arba tokio asmens keliamus pavojus.

Kiti pagrindai, kada valstybės narės gali atsisakyti atnaujinti šeimos nario leidimą gyventi, numatyti Direktyvos 2003/86/EB 16 straipsnyje:

16 straipsnis

1. Valstybės narės gali atmesti prašymą atvykti ir gyventi šeimos susijungimo tikslu arba prireikus panaikinti ar atsisakyti atnaujinti šeimos nario leidimą gyventi dėl šių priežasčių:

a) jei nesilaikoma arba daugiau nebesilaikoma šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų.

b) jei globėjas ir jo/jos šeimos narys (-iai) negyvena ar daugiau nebegyvena palaikydami realius santuokinius ar šeimos santykius;

c) kai nustatoma, kad globėjas ar nesusituokęs partneris yra susituokęs ar palaiko pastovius ilgalaikius santykius su kitu asmeniu.

2. Valstybės narės taip pat gali atmesti prašymą atvykti ir gyventi šeimos susijungimo tikslu arba panaikinti ar atsisakyti atnaujinti šeimos nario leidimą gyventi, jei įrodoma, kad:

a) buvo naudojama neteisinga ar klaidinanti informacija, netikri ar suklastoti dokumentai, buvo kitaip sukčiaujama ar naudojamos kitos neteisėtos priemonės;

b) santuoka, partnerystė ar įvaikinimas buvo sudaryti tik tam, kad atitinkamas asmuo galėtų atvykti ar gyventi kurioje nors valstybėje narėje.

Rengdamos įvertinimą pagal šį punktą valstybės narės gali atsižvelgti pirmiausia į tai, ar ta santuoka, partnerystė ar įvaikinimas buvo sudaryti po to, kai globėjui buvo išduotas leidimas gyventi.

3. Valstybės narės gali panaikinti ar atsisakyti atnaujinti šeimos nario leidimą gyventi tais atvejais, kai globėjo leidimo gyventi trukmė baigiasi ir šeimos narys dar neturi atskiro leidimo gyventi pagal 15 straipsnį.

4. Valstybės narės gali atlikti konkrečius patikrinimus ir tyrimus tais atvejais, kai yra priežastis įtarti, kad sukčiaujama arba kad santuoka, partnerystė ar įvaikinimas buvo sudaryti dėl savanaudiškų paskatų, kaip apibūdinta šio straipsnio 2 dalyje. Konkrečių patikrinimų gali būti imamasi atnaujinant šeimos nario leidimą gyventi".

Pažymėtina, kad vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsniu direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį reikia pasiekti atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka jos įgyvendinimo formą ir būdą.

Atgal
Apie departamentą
Istorija