Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 701
Dabar naršo: 20
Klausimai-atsakymai
2016-10-19
Sveiki. Norejau paklausti del kokiu priezasciu lietuvos pilietis negali buti deportuotas i Lietuva is Vokietijos? Ir taip pat su kokiomis salygomis gali buti deportuotas is Vokietijos i Lietuva?
Zmogus jau 10 metu kali Vokietijos kalejime ir tikisi buti deportuotam i savo gimtaja sali Lietuva. Kalinimo istaiga, kurioje kali nuteistasis, sutinka su deportacija.

Atsakymas

 

Perduodant nuteistuosius asmenis atlikti likusią laisvės atėmimo bausmę iš vienos valstybės į kitą vadovaujamasi daugiašalėmis tarptautinėmis sutartimis (1983 m. Europos Tarybos konvencija dėl nuteistųjų asmenų perdavimo bei jos 1997 m. papildomu protokolu; 1970 m. Europos konvencija dėl tarptautinio nuosprendžių pripažinimo; JTO tarptautiniais teisės aktais) arba dvišalėmis tarptautinėmis sutartimis, o tarp Europos Sąjungos valstybių narių - 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje. Kadangi ir Lietuva, ir Vokietija yra Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų galioja minėtas pamatinis sprendimas. Šis pamatinis sprendimas Lietuvoje yra perkeltas 2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 (toliau - Įstatymas).

Įstatyme nustatytos sąlygos, kurioms esant yra galimas asmens perdavimas Lietuvai likusiai laisvės atėmimo bausmei atlikti: asmeniui paskelbtas nuosprendis turi būti galutinis ir neskundžiamas, asmuo turi būti Lietuvos pilietis ir jo gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra priimtas teismo, administracinis ar kitoks sprendimas, pagal kurį bausmę atlikęs asmuo bus deportuotas arba išsiųstas į Lietuvos Respubliką; veikimas arba neveikimas, už kuriuos asmuo nuteistas, turi būti laikomi nusikalstama veika ir Lietuvoje; likusios laisvės atėmimo bausmės dalis turi būti ne trumpesnė negu šeši mėnesiai; turi būti abiejų valstybių sutikimai dėl asmens perdavimo; sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvoje sudarytų palankesnes sąlygas socialinei nuteistojo reabilitacijai (tikrinama, ar asmuo turi gyvenamąją vietą Lietuvoje, socialinių, šeimos, ekonominių ar kitų svarbių ryšių, siejančių jį su Lietuva).

Pagal Įstatymo 5 straipsnio nuostatas sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės gali būti pripažįstamas ir vykdomas Lietuvoje tik esant kitos Europos Sąjungos valstybės narės (šiuo atveju Vokietijos) kompetentingos institucijos kreipimuisi. Nuteistojo ar jo šeimos nario arba jo gynėjo prašymu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija gali kreiptis į kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją, siūlydama sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės perduoti vykdyti Lietuvos Respublikai, jeigu tai sudarytų palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai. Įstatymu neribojama nuteistojo ar jo šeimos nario arba jo gynėjo teisė tiesiogiai kreiptis į kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją su prašymu inicijuoti sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės perdavimą vykdyti Lietuvos Respublikai.

Atgal
Apie departamentą
Istorija