Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2254
Dabar naršo: 33
Klausimai-atsakymai
2017-07-25
Sveiki gavau rastini pasizadejima neisvykti is Lietuvos bet man reikia vykti darbo reikalais y anglija 1savaitej ar praleis pro siena?

Atsakymas

Europos teisės departamentas, išnagrinėjęs Jūsų klausimą, pažymi, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalį kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. ES piliečių judėjimą valstybių narių teritorijoje reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB nuostatos. Remiantis šios direktyvos 27 straipsniu valstybės narės gali apriboti Sąjungos piliečių judėjimo ir gyvenimo šalyje laisvę dėl valstybinės politikos, visuomenės saugumo ar sveikatos apsaugos priežasčių. Bet koks apribojimas, pavyzdžiui, draudimas atvykti į šalį, turi atitikti minėtoje direktyvoje nustatytas sąlygas.

Šiuo aspektu pastebėtina, kad  priemonės, kurių imtasi dėl valstybės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių, turi atitikti proporcingumo principą ir turi būti grindžiamos vien tik atitinkamo asmens elgesiu. Atitinkamo asmens elgesys turi kelti tikrą ir pakankamai rimtą pavojų, kenkiantį vienam iš pagrindinių visuomenės interesų. Pateisinimai, kurie yra nesusiję su atvejo aplinkybėmis arba grindžiami bendrosios prevencijos sumetimais, nėra priimtini (direktyvos 27 straipsnio 2 dalis).

Remdamiesi Jungtinės Karalystės ambasados Lietuvoje pateikta informacija pažymime, jog norėdamas sužinoti savo statusą, t. y. ar būsite įleistas į Jungtinę Karalystę, galite užpildyti paraišką vizai gauti. Nors Jums, kaip Lietuvos piliečiui, viza į Jungtinę Karalystę nėra reikalinga, atlikęs šią procedūrą, galėsite žinoti, ar Jums teisė atvykti į Jungtinę Karalystę nėra apribota.

Daugiau informacijos apie vizas galite rasti čia:

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/tourist-short-stay-visas

Papildomai norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, jog rašytinis pasižadėjimas neišvykti yra kardomoji priemonė, reglamentuota Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 136 straipsnio 1 dalyje, kurioje įtvirtinta, kad rašytinis pasižadėjimas yra įsipareigojimas neišvykti iš Lietuvos Respublikos  be ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro arba teismo leidimo. 2015 m. gruodžio 1 d. Nr. I-306 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro  įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl kardomųjų priemonių, išskyrus suėmimą, skyrimo ikiteisminio tyrimo metu tvarkos ir nustatytų sąlygų laikymosi kontrolės 80 punkte yra nustatyta, jog  jeigu įtariamasis, kuriam paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nori išvykti į užsienį, jis turi gauti rašytinį ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro arba teismo leidimą. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, jog remiantis rekomendacijų 82 punktu išvykimas iš Lietuvos Respublikos negavus rašytinio ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro arba teismo leidimo laikytinas pasišalinimu iš savo gyvenamosios ar laikino buvimo vietos. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 136 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog įtariamajam, kuris rašytinį pasižadėjimą neišvykti pažeidžia, gali būti skiriama griežtesnė kardomoji priemonė. Todėl šiuo aspektu rekomenduotume Jums pirmiausia kreiptis į kardomąją priemonę paskyrusią instituciją.

Atgal
Apie departamentą
Istorija