Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2796
Dabar naršo: 104
Klausimai-atsakymai
2015-02-17
Sveiki, kur galima rasti detalios informacijos susijusios su ES sudaromų tarptautinių sutarčių procesu t.y. nuo tarptautinių sutarčių inicijavimo iki sudarymo?

Ačiū už atsakymą!

Atsakymas

Europos Sąjunga įsteigta dalyvaujant valstybėms regioniniu pagrindu, turi nuolatinę institucijų sistemą, tarptautinį subjektiškumą. Tai tarptautinės regioninės organizacijos pavyzdys.

Europos Sąjunga gali savo vardu sudaryti tarptautines sutartis su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis atvejais, kokie yra numatyti steigimo sutartyje, taip pat tais atvejais, kai valstybių narių ir Europos Sąjungos bendros veiklos srityje ES yra kompetentinga priimti teisės aktus (pvz.: reguliuoti bendrąją žemės ūkio rinką). Tai numayta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 216 straipsnio 1 dalyje. Šie susitarimai privalomi Sąjungai ir valstybėms narėms, jie yra sudedamoji Sąjungos teisės dalis. SESV 218 str. 1-9 punktai reglamentuoja tarptautinių sutarčių, sudaromų tarp ES ir trečiųjų valstybių arba tarptautinių organizacijų, sudarymo procedūrą.

Kad Europos Sąjunga galėtų imtis išorės politikos veiksmų ir sudaryti tarptautines sutartis, tai turi būti numatyta pirminėje teisėje, t y. turi būti įtvirtinta kompetencija imtis tokių veiksmų (SESV 207, 217, 219 straipsniai).

Tarptautinių sutarčių sudarymą tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų reglamentuoja SESV 218 straipsnis, nepažeidžiant 207 straipsnyje nustatytų konkrečių nuostatų. Pagal šią nuostatą, Sutartis numato Sąjungos ir vienos arba keleto valstybių ar tarptautinių organizacijų susitarimų sudarymą, Komisija teikia rekomendacijas Tarybai, o ši įgalioja Komisiją pradėti reikalingas derybas.   

Apie Europos Sąjungos tarptautinių sutarčių sudarymo problematiką galima plačiau pasiskaityti:

http://www.vu.lt/leidyba/lt/component/k2/item/547-misriu-susitarimu-ir-europos-sajungos-kompetencijos-suteikimo-principo-santykis

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140630_153918-90648/DS.005.0.01.ETD

https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=276628

http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/download/173/135

Kadangi ES teisės aktai apima ir Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimus, kurie savo ruožtu yra privalomi valstybėms narėms, todėl siūlytume paskaityti ETT sprendimus, kuriais aptariama valstybių narių prieš tapimą ES valstybėmis narėmis sudarytų tarptautinių sutarčių teisinė galia po valstybių įstojimo į ES:

·         1980-10-14 byla Attorney General / Burgoa (812/79), 

·         1986-03-11 byla Conegate / HM Customs & Excise (121/85),

·         2000-07-04 byla Komisija/Portugalija (C-62/98),

·         2002-11-05 byla  Komisija/Anglija (C-466/98)

Po įstojimo į ES, ES valstybės narės negali sudaryti tarptautinių sutarčių, kurios prieštarautų Europos Sąjungos teisei, taip pat, tose srityse, kuriose ES institucijos turi išimtinę kompetenciją, kadangi, priešingu atveju, gali būti pradėta pažeidimo procedūra Europos Teisingumo Teisme.

Taip pat reikėtų paminėti, kad Europos Teisingumo Teismas kai kuriose bylose (pvz., Gottardo C-55/00) kalba apie galimybę išplėsti vienos valstybės narės sudarytos tarptautinės sutarties su trečiąja valstybe taikymą kitoms valstybėms narėms. Plačiau apie tai:

http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_ordrejur/data/index_A-04_01.htm

 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt&Submit=Ie%C5%A1koti&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=55%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

 

Atgal
Apie departamentą
Istorija