Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2315
Dabar naršo: 69
Klausimai-atsakymai
2017-07-16
Sveiki, situacija tokia mano sunus voketyjoje gavo 1metus6menesius bausme. Jisai parase i staatsanwaltachaft ir auslanderbehorde. Kad butu osdeportuotas pagal 456a stpo. Taigi parase per puse atliktos bausmes, jokio atsakymo.
. Vel parase per 2/3 ir vel jau kaip 2menesiai jokiu ziniu is instanciju.jisai kali sacheno zemese. Manau instancijos turetu bent informuoti kad negausi deporto. Beto ar jie gali isdeportuoti dabar ji veliau negu 2/3 bausmes kadangi jis orase buti isdeportuotas per 2/3 ir ar galima papriestarauti deportui jaigu jie sugalvotu jo deportuoti likis 1menesiui iko bausmes galo, nes sake kad cia taip vyksta.

Atsakymas:

 

Pažymime, kad perduodant nuteistuosius asmenis atlikti likusią laisvės atėmimo bausmę iš vienos valstybės į kitą vadovaujamasi daugiašalėmis tarptautinėmis sutartimis (1983 m. Europos Tarybos konvencija dėl nuteistųjų asmenų perdavimo bei jos 1997 m. papildomu protokolu; 1970 m. Europos konvencija dėl tarptautinio nuosprendžių pripažinimo; JTO tarptautiniais teisės aktais) arba dvišalėmis tarptautinėmis sutartimis, o tarp Europos Sąjungos valstybių narių - 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (toliau - Pamatinis sprendimas). Kadangi ir Lietuva, ir Vokietija yra Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų galioja minėtas pamatinis sprendimas. Pamatinis sprendimas Lietuvoje yra perkeltas 2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 (toliau - Įstatymas).

 

Įstatyme nustatytos sąlygos, kurioms esant yra galimas asmens perdavimas Lietuvai likusiai laisvės atėmimo bausmei atlikti: asmeniui paskelbtas nuosprendis turi būti galutinis ir neskundžiamas, asmuo turi būti Lietuvos pilietis ir jo gyvenamoji vieta turi būti Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje turi būti priimtas teismo, administracinis ar kitoks sprendimas, pagal kurį bausmę atlikęs asmuo bus deportuotas arba išsiųstas į Lietuvos Respubliką; veikimas arba neveikimas, už kuriuos asmuo nuteistas, turi būti laikomi nusikalstama veika ir Lietuvoje; likusios laisvės atėmimo bausmės dalis turi būti ne trumpesnė negu šeši mėnesiai; turi būti abiejų valstybių sutikimai dėl asmens perdavimo; sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvoje sudarytų palankesnes sąlygas socialinei nuteistojo reabilitacijai (tikrinama, ar asmuo turi gyvenamąją vietą Lietuvoje, socialinių, šeimos, ekonominių ar kitų svarbių ryšių, siejančių jį su Lietuva).

 

Atsakant į Jūsų klausimą visų pirma pažymėtina, kad iš esmės perduodamo asmens, kai yra išpildytos anksčiau nurodytos sąlygos, sutikimas, kad Lietuva perimtų vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, nėra reikalingas.

Kita vertus, pagal Įstatymo nuostatas asmuo negali būti perduotas Lietuvai likusiai laisvės atėmimo bausmei atlikti, kai likusios laisvės atėmimo bausmės dalis yra trumpesnė negu šeši mėnesiai.

 

Papildomai pažymėtina, kad pagal Įstatymo 5 straipsnio nuostatas sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės gali būti pripažįstamas ir vykdomas Lietuvoje tik esant kitos Europos Sąjungos valstybės narės (šiuo atveju Vokietijos) kompetentingos institucijos kreipimuisi. Nuteistojo ar jo šeimos nario arba jo gynėjo prašymu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija gali kreiptis į kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją, siūlydama sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės perduoti vykdyti Lietuvos Respublikai, jeigu tai sudarytų palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai. Taigi asmuo, siekdamas, kad sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymo būtų perduotas Lietuvai, turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją.

 

Dėl išsamesnės informacijos nuteistųjų asmenų perdavimo klausimais siūlytume kreiptis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją (internetinė svetainė: www.tm.lt) arba į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą (internetinė svetainė: www.lrgp.lt).

 

Būtume dėkingi, jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu. Taip pat raginame pranešti, jei klausimo sprendimo metu susidurtumėte su kitais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos teisės taikymu.

Atgal
Apie departamentą
Istorija