Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1084
Dabar naršo: 47
Klausimai-atsakymai
2017-10-14
Sveiki.2015 buvau deportuotas is anglijos.jai nuvaziuosiu ir legaliai galesiu dirbt?ar ne

Atsakymas:

Išnagrinėję Jūsų klausimą, informuojame, kad vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 straipsnio 1 dalimi, Sąjungoje yra užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė. 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje 1 straipsnyje yra numatyta, kad kiekvienas valstybės narės pilietis, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, turi teisę įsidarbinti ir dirbti kitos valstybės narės teritorijoje pagal įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tos valstybės piliečių įdarbinimą, nuostatas. Jis turi tokią pačią pirmumo teisę užimti laisvą darbo vietą kitos valstybės narės teritorijoje kaip ir tos valstybės piliečiai.

Taigi, vadovaujantis šiomis nuostatomis, taip pat Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, konstatuotina, kad Europos Sąjungos piliečiai turi teisę vykti į kitą Europos Sąjungos valstybę, joje ieškoti darbo, dirbti iš jų nereikalaujant darbo leidimo, gyventi darbo tikslais, taip pat ir tais atvejais, kai nebedirba, turėti tokias pačias sąlygas ieškant darbo, dirbant, gaunant socialines ir mokesčių lengvatas.

Savo klausime Jūs nurodote, jog buvote deportuotas iš Jungtinės Karalystės ir norėtumėte sužinoti, ar nuvykęs į šią šalį, galėsite joje legaliai dirbti. Pažymime, kad Europos Sąjungos teisės aktai nenumato apribojimų dirbti tais atvejais, kai asmuo buvo išsiųstas iš šalies. Vis dėlto, šiuo atveju pagrindinis klausimas – ar Jūs galėsite įvažiuoti į Jungtinę Karalystę dėl to, kad buvote išsiųstas iš šios šalies.

Pateikdamas klausimą Jūs nenurodote, kiek tiksliai laiko galiojo konkrečiai Jūsų atveju skirtas draudimas sugrįžti į šalį – tai turėjo būti nurodyta išsiuntimo dokumentuose, kuriuos pasirašėte. Jeigu šis laikotarpis dar nesuėjo, tuomet pažymime, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 32 straipsnyje yra nustatyta, kad:

1. Asmenys, išsiųsti iš šalies dėl valstybinės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių, gali pateikti pareiškimą panaikinti išsiuntimo iš šalies nurodymą po pagrįsto laikotarpio, atsižvelgiant į aplinkybes ir bet kuriuo atveju praėjus trejiems metams po galutinio išsiuntimo iš šalies nurodymo, kuris buvo teisėtai priimtas laikantis Bendrijos įstatymų, pateikiant argumentus, iš kurių galima nustatyti, kad rimtai pasikeitė aplinkybės, kurios pateisino nurodymą dėl jų išsiuntimo iš šalies. Atitinkama valstybė narė priima sprendimą dėl tokio pareiškimo per šešis mėnesius nuo jo pateikimo.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys neturi teisės patekti į atitinkamos valstybės narės teritoriją, kol jų pareiškimas svarstomas.

Taigi, vadovaujantis tokia Direktyvos nuostata, asmuo turi teisę pateikti prašymą dėl deportavimo įsako (Request for Revocation of a Deportation Order) atšaukimo dar nesibaigus jo galiojimo laikui, tačiau deportavusi valstybė narė turi diskreciją spręsti, ar patenkinti tokį prašymą.

Prašymas yra laisvos formos, tačiau jį teikiant reikia įrašyti Home Office’o išduotame deportavimo dokumente nurodytą numerį (Reference Number). Jį siųskite žemiau nurodytu adresu. Pažymime, kad šiuo adresu taip pat galite pateikti užklausą, norėdamas sužinoti, ar jau galite atvykti į Jungtinę Karalystę.

Criminal Casework Directorate

Workflow Unit, 17th Floor

Apollo House

Wellesley Road

Croydon CR9 2RR

United Kingdom

 

arba ambasadai Varšuvoje – jie jį perduos (bet tai užtruks ilgiau):

Regional Entry Clearance Manager

UK Visas and Immigration

British Embassy

Ul. Kawalerii 12

00-468 Warsaw

Poland

 

Taip pat galima rašyti el. Paštu: Warsaw_visamail@fco.gov.uk , prašymą adresuojant „to Entry Clearance Officer“.

Atgal
Apie departamentą
Istorija