Generalinis direktorius
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 701
Dabar naršo: 20
Klausimai-atsakymai
2014-09-03
sveiki. mano vyras kali airijoje ir ji planuoja deportuoti i lietuva kai iseis, bet jis padave prasyma kad nedeportuotu, ar sudarytu kokia reiksme jei vaikai ji pradetu tenai lankyti? ar tai jokios itakos neturi?

Laba diena,

Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB. Jos VI skyrius reguliuoja galimus asmens teisės įvažiuoti į šalį ir teisės gyventi šalyje apribojimus. 27 straipsnyje įtvirtinta, kad:

1. Laikydamosi šio skyriaus nuostatų valstybės narės gali apriboti Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių, neatsižvelgiant į pilietybę, judėjimo ir gyvenimo šalyje laisvę dėl valstybinės politikos, visuomenės saugumo ar sveikatos apsaugos priežasčių. Šiomis priežastimis nesinaudojama ekonominėms reikmėms patenkinti.

2. Priemonės, kurių imtasi dėl valstybinės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių, turi atitikti proporcingumo principą ir turi būti grindžiamos vien tik atitinkamo asmens elgesiu. Buvę kriminaliniai nusikaltimai patys savaime negali būti tokių priemonių ėmimosi priežastis.

Atitinkamo asmens elgesys turi kelti tikrą ir pakankamai rimtą pavojų, kenkiantį vienam iš pagrindinių visuomenės interesų. Pateisinimai, kurie yra nesusiję su atvejo aplinkybėmis arba grindžiami bendrosios prevencijos sumetimais, nėra priimtini.

28 straipsnyje yra įtvirtinta apsauga nuo išsiuntimo iš šalies:

1. Prieš priimdama sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies dėl valstybinės politikos, ar visuomenės saugumo priežasčių, priimančioji valstybė narė turi atsižvelgti į tai, kiek ilgai atitinkamas asmuo gyveno jos teritorijoje, į jo amžių, sveikatos būklę, šeimyninę ir ekonominę padėtį, socialinę ir kultūrinę integraciją priimančiojoje valstybėje narėje ir jo sąsajas su kilmės šalimi.

2. Priimančioji valstybė narė negali priimti išsiuntimo iš šalies sprendimo prieš Sąjungos piliečius ar jų šeimos narius, neatsižvelgiant į pilietybę, kurie turi nuolatinio gyvenimo jos teritorijoje teisę, išskyrus rimtas valstybinės politikos ar visuomenės saugumo priežastis.

Nors Jūsų pateiktame klausime trūksta informacijos, kad būtų galima įvertinti asmens teisinį statusą priimančiojoje šalyje, tačiau pažymime, kad pagal 16 straipsnio 1 dalį Sąjungos piliečiai, kurie priimančiojoje valstybėje narėje legaliai gyveno ištisinį penkerių metų laikotarpį, turi nuolatinio gyvenimo joje teisę, todėl tokiems asmenims turėtų būti taikoma minėta 28 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta apsauga.

Be to, 33 straipsnio 1 dalis teigia, kad priimančioji valstybė narė negali taikyti išsiuntimo iš šalies nurodymų kaip nuobaudos ar laisvės atėmimo bausmės teisinės pasekmės, nebent tai atitinka 27, 28 ir 29 straipsnių reikalavimus.

Pagal 40 straipsnio 1 dalį valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2006 m. balandžio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Tai reiškia, kad Jūsų vyro išsiuntimo laikotarpiu jau turėjo galioti tokią Europos Sąjungos direktyvą įgyvendinantys Airijos teisės aktai, kuriais Jūsų vyras turi teisę remtis ir vadovautis gindamas savo teises.

Kartu informuojame, kad neturime informacijos, ar deportacijos procedūroms galėtų turėti įtakos numatyto deportuoti asmens vykstantys susitikimai su vaikais.

Būtume dėkingi jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu. Taip pat raginame pranešti, jei klausimo sprendimo metu susidurtumėte su kitais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos teisės taikymu.

Atgal
Apie departamentą
Istorija